Thị trường tài chính là gì? Vai trò của thị trường tài chính

Thị trường tài chính có nhiều thành phần và mang những đặc điểm riêng. Hiểu biết về thị trường tài chính sẽ giúp nhà đầu tư xây dựng được các chiến lược phù hợp. Vậy thị trường tài chính là gì? Vai trò của thị trường tài chính đối với sự phát triển của nền kinh tế như thế nào? Để giải đáp các thắc mắc này mời bạn đọc cùng distilledatgratzparkinn.com tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

I. Thị trường tài chính là gì?

vai-tro-cua-thi-truong-tai-chinh-1
Thị trường tài chính là nền tảng giao dịch

Thị trường tài chính được định nghĩa là nền tảng giao dịch. Tại đây, các sản phẩm tài chính như cổ phiếu và trái phiếu sẽ được giao dịch. Các chủ thể tham gia giao dịch trên thị trường tài chính rất đa dạng và phong phú như: Chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính trung gian và hộ gia đình. Khi tham gia thị trường tài chính, chủ thể sẽ thực hiện hoạt động mua bán tài sản hoặc hàng hóa trên thị trường. Thị trường tài chính là tổng hòa của ba loại thị trường bao gồm thị trường tài chính, thị trường hàng hóa, dịch vụ và cuối cùng là các yếu tố sản xuất và tiêu dùng trong mối quan hệ giữa người sản xuất và người tiêu dùng.

Mỗi biến động dù là rất nhỏ ở thị trường này cũng có thể biến thành một làn sóng lớn ảnh hưởng đến tất cả các thị trường khác. Vì vậy, đối với thị trường tài chính Việt Nam nói riêng và thị trường tài chính thế giới nói chung, ổn định và phát triển bền vững luôn là mục tiêu lâu dài mà mọi quốc gia theo đuổi.

II. Điều kiện để hình thành thị trường tài chính 

Thị trường tài chính có thể được hình thành khi hội đủ các yếu tố sau:

 • Kinh tế hàng hóa phát triển, cân đối tiền tệ ổn định, lạm phát được kiểm soát.
 • Công cụ tài chính phát triển phong phú và đa dạng.
 • Hệ thống các tổ chức tài chính trung gian được hình thành và mở rộng.
 • Hệ thống pháp luật về giám sát thị trường bước đầu được hình thành và thống nhất.
 • Xây dựng cơ sở vật chất và hệ thống thông tin kinh tế phục vụ các hoạt động tài chính.
 • Có đội ngũ các nhà đầu tư, doanh nhân, nhà quản lý am hiểu thị trường tài chính.

III. Yếu tố cơ bản của thị trường tài chính

vai-tro-cua-thi-truong-tai-chinh-2
Chủ thể của thị trường tài chính là các thể nhân

Thị trường tài chính bao gồm 3 yếu tố cơ bản:

 • Đối tượng của thị trường tài chính là nguồn cung và nguồn cầu về vốn
 • Công cụ tham gia thị trường tài chính bao gồm các chứng từ có giá do các chủ thể phát hành
 • Chủ thể của thị trường tài chính là các thể nhân, pháp nhân tham gia thị trường tài chính, chủ yếu là các công ty tài chính, công ty bảo hiểm, ngân hàng, quỹ đầu tư,…

IV. Phân loại thị trường tài chính 

1. Phân loại theo thời gian sử dụng nguồn tài chính huy động 

 • Thị trường tiền tệ: Các khoản vay ngắn hạn của các ngân hàng, tín phiếu kho bạc…
 • Thị trường vốn: Đây là nơi giải quyết quan hệ cung cầu dài hạn. Thị trường gồm 3 bộ phận chính là thị trường cổ phiếu, các khoản cho vay thế chấp và trái phiếu.

2. Phân loại theo phương thức huy động nguồn tài chính 

 • Thị trường nợ: Các công cụ nợ được mua bán từ ngắn hạn (dưới 1 năm) đến dài hạn (trên 10 năm).
 • Thị trường vốn cổ phần: Là thị trường huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu.

3. Phân loại theo sự luân chuyển các nguồn tài chính 

 • Thị trường sơ cấp: Nơi diễn ra việc mua bán, phát hành chứng khoán thông qua các ngân hàng.
 • Thị trường thứ cấp: Diễn ra các hoạt động chuyển nhượng, mua bán các chứng khoán đã phát hành trên thị trường sơ cấp. Thị trường thứ cấp được chia thành thị trường phi tập trung và sở giao dịch.

4. Phân loại theo tính chất pháp lý 

 • Thị trường tài chính chính thức: hoạt động tuân theo các nguyên tắc và thể chế do nhà nước quy định.
 • Thị trường tài chính không chính thức: hoạt động không theo nguyên tắc và thể chế do Nhà nước quy định.
 • Ngoài ra còn có thể có thị trường phái sinh. Thị trường này là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch các sản phẩm tài chính phái sinh.

V. Vai trò của thị trường tài chính đối với nền tài chính

vai-tro-cua-thi-truong-tai-chinh-3
Vai trò của thị trường tài chính đối

Vai trò của thị trường tài chính lớn đến mức có khả năng thao túng toàn bộ nền kinh tế. Về bản chất, thị trường tài chính được coi là một trong những nhân tố khởi đầu của nền kinh tế thị trường. Cụ thể các chức năng chính của nó như sau:

 • Tạo môi trường thuận lợi nhất cho các chủ thể dung hòa các lợi ích tài chính.
 • Tạo lập và điều hòa các nguồn vốn kết hợp với việc thu hút và huy động các nguồn tài chính.
 • Quyết định các yếu tố trong cơ cấu kinh tế từ lãi suất, giá cả, tỷ giá hối đoái và cơ cấu đầu tư vốn.
 • Thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình tự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế. Đây là xu thế tất yếu trên thế giới.
 • Thị trường tài chính giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế và giúp thúc đẩy, nâng cao hiệu quả sử dụng các tài chính.
 • Đặc biệt, chính phủ Việt Nam và trên thế giới thường sử dụng thị trường tài chính như một công cụ đặc biệt để mua bán trái phiếu, các giấy tờ có giá, thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào kinh doanh trong nước… nhằm mục đích tạo điều kiện cho các chính sách hội nhập và mở cửa.

VI. Kết luận

Như vậy, qua bài viết trên chắc hẳn các bạn đã nắm được vai trò của thị trường tài chính đối với sự phát triển của nền kinh tế rồi phải không nào. Hy vọng với những chia sẻ của chuyên mục tin tức sẽ đem đến cho bạn đọc thêm nhiều kiến thức hữu ích. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi bài viết này.